Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej "WŁADYSIE"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie” powstał w 2008 roku. W miarę upływających lat zespół dorobił się opracowań melodii i tańców pochodzących z regionów: Wielkopolski, Lubelszczyzny, Opoczna, Kaszub i Małopolski. Zadbano też o zatrudnienie znakomitych instruktorów, których umiejętności przekazania wiedzy i techniki tanecznej umożliwiły podniesienie poziomu wykonawczego.

Nad całością artystyczną wszystkich grup czuwa kierownik zespołu i instruktor wokalny Krystyna Polachowska. Choreografią zajmuje się dr Dariusz Skrzydlewski. Autorem opracowań muzycznych jest Przemysław Marcyniak.
Obecnie Zespół składa się z 4 grup.

I grupa dziecięca początkująca,
II grupa dziecięca zaawansowana,
III grupa młodzieżowa,
IV grupa dorosła.
Łącznie zespół tworzy 70 osób.

ZPiTZK Władysie uczestniczył w licznych Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Polsce. W sierpniu 2019 r. wziął udział w warsztatach w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.

Krystyna Polachowska - kierownik zespołu i instruktor wokalny. Pedagog i wieloletni kierownik ZPiT Strzecha w Trzemesznie.

  • Start
  • Atrakcje
  • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej "WŁADYSIE"