Kórnicka Orkiestra Dęta im. Ks. Józefa Poniatowskiego

Kórnicka Orkiestra Dęta im. ks. Józefa Poniatowskiego kontynuuje tradycję Harcerskiej Orkiestry Dętej powstałej w latach 20-tych XX wieku. Po wojnie reaktywowano ją w 1958 r., dzięki staraniom dh. Bronisława Walkowiaka, a kapelmistrzem był Mirosław Szyc.
W latach 1971/1972 oraz 1976-2020 kapelmistrzem, instrumentalistą i muzykiem orkiestry był Jacek Kozłowski. Jego pogoda ducha i wewnętrzny spokój przenosiły i przenoszą się zarówno na wszystkich muzyków orkiestry jak i jej słuchaczy.

  • Start
  • Atrakcje
  • Kórnicka Orkiestra Dęta im. Ks. Józefa Poniatowskiego